conversation‎ > ‎

understanding

Can You say it again?
Možeš li to kazati ješte jedin raz?
Možete li to kazati ješte jedin raz? (politely or pl.)

Please speak more slowly!
Prošu, govori pomalko!
Prošu, govorite pomalko! (politely or pl.)

Please do not speak so fast!
Prošu, ne govori tako bystro!
Prošu, ne govorite tako bystro! (politely or pl.)

Please write it down!
Prošu, napiši to!
Prošu, napišite to! (politely or pl.)

Do You speak Neoslavonic?
Govoriš li Novoslověnski?
Govorite li Novoslověnski? (politely or pl.)

Do You understand Neoslavonic?
Razumiš li Novoslověnski?
Razumijete li Novoslověnski? (politely or pl.)

Yes, a little.
Da, slabo.

Do You understand me?
Razuměješ li mně?
Razumějete li mně? (politely or pl.)

I understand.
Razuměju.

I do not understand.
Ne razuměju.

Please repeat it!
Prošu ješte jedin raz!

Good.
Dobro.

Fair.
Dostatečno.

Weak.
Slabo.

Just a little.
Samo malo.

Nothing.
Ničto.

I want to talk to You.
Hoču s Teboj govoriti.
Hoču s Vami govoriti. (politely or pl.)

Talk to You later.
Budemo govoriti pozdnějše.

How do You say ... in Neoslavonic?
Kako je ... Novoslověnski?

I've been learning Neoslavonic for one month.
Učim se Novoslověnski jedin mesec.

I like (love) Slavic languages.
Ljubim Slověnske jezyky.