book

Interslavic zonal constructed language is an auxiliary language, which looks very similar to real spoken Slavic languages in Central and Eastern Europe and continues the tradition of the Old Church Slavonic language. Interslavic shares grammar and common vocabulary with modern spoken Slavic languages in order to build a universal language tool that Slavic people can understand without any or with very minimal prior learning. It is an easily-learned language for those who want to use this language actively. Interslavic enables passive (e.g. receptive) understanding of the real Slavic languages. Non-Slavic people can use this language as the door to the big Slavic world.

Zonal constructed languages are constructed languages made to facilitate communication between speakers of a certain group of closely related languages. They belong to the international auxiliary languages, but unlike languages like Esperanto and Volapük they are not intended to serve for the whole world, but merely for a limited linguistic or geographic area where they take advantage of the fact that the people of this area understand these languages without having to learn them in a difficult way. Zonal languages include the ancient Sanskirt, Old Church Slavonic, and Lingua Franca. Zonal design can be partially found also in modern languages such as contemporary Hebrew, Indonesian, and Swahili.


... wrote about the book

Хорошо написанная книга Господина Мерунки очень удобно помогает тем, которие желают интересного введения к миру славянских языков и культур. Этот проект отвечает интеллектуальной нужде междусловянского языка, которую давно чувствовали и Славяне и другие народы, и которая играет роль Интерлингвы среди романских и английского языков, то есть служить ключом к европейской културе и науке. Самую роль этого языка играет Новославянский - но, конечно для славянского мира - и когда он является стандартной формой славянских языков, основанной на общий коренной язык, то есть старославянский язык так, как касается Интерлингвы, латинский язык. Отличный образ выражения автора показывает, что он совсем профессионально владеет свою тему исследования и честно желает, чтобы Славяне, которые говорят разными языками, смогли совершенно понимать друг друга, и чтобы те, которие не знают славянского языка, смогли учить их легче и с надежными научными и педагогическими основами. Теперь любители языковой учебы имеют лишнюю причину для радости потому, что появилось новое хорошо придуманное средство, которое будет помогать их сделать быстрее и увереннее усвоение славянских языков, уже так известных в своей трудности и сложности. Наконец, речь идет о интересном сочинении, которое разрешает умным людям пользоваться долгим приятным чтением. (Russian)
— Erick Fishuk, Interslavic, Bragança Paulista, Brazil

Proliferation of humanity is unavoidable consequence of new instruments. Such merge of this conlang with IT communication tools into one technology produce not only innovations, but endless options of carrier development to innovators. (English)
  Zdenek Linhart, Commenius/Grundtvig training programmes, Prague, Czech Republic

Unter Berücksichtigung des "kleinsten gemeinsamen Nenners" eine äußerst innovative Übertragung einer modernisierten Form der mittelalterlichen Sprache Staroslověnsky (staro = alt, slověnsky = slawische) zu einem eigens dafür erstellten naturalistischen Plansprachendialekt. Interessenten des slawischen Kulturkreises bekommen ein sprachpolitisch neutrales Kommunikationsmittel, welches von slawischen Muttersprachlern als fremder Dialekt wahrgenommen wird aber trotzdem ohne größeren Aufwand verstanden und in der täglichen Kommunikation z.B. beim Reisen, in der Projektarbeit und beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen anwendbar ist. (German)
Erik, Interlingua, München, Germany

Języki konstruowane w ramach rodzin językowych dla zdefiniowanych grup użytkowników (ale nie tylko ich uporządkowana i uproszczona nie zanadto gramatyka i ortografia czyni je znacznie łatwiejszymi do nauki) mają dziś rację bytu, a nawet są koniecznością, bowiem niebagatelnie poszerzają grupę ludzi, z którymi możemy się łatwo porozumieć przy minimalnym nakładzie pracy i czasu poświęconego na ich naukę. Szerzej otwierają nasze umysły na świat, który jest tuż obok nas. Pierwszym takim bardzo udanym projektem jest Interlingua, zbudowana na bazie słownictwa zaczerpniętego z łaciny i greki, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny język oraz gramatyki nowoczesnych języków romańskich. Dla mówiących językami z rodziny słowiańskiej (to ponad 300 milionów ludzi) takim udanym projektem jest język nowosłowiański opisany w książce Vojtěcha Merunki pt. "Neoslavonic zonal constructed language". Język "skonstruowany" nie znaczy sztuczny jak np. Esperanto. Język nowosłowiański oparty jest na najstarszym, znanym słowiańskim języku literackim opracowanym w IX w. przez Konstantyna Filozofa, zwanego Cyrylem, jest jak najbardziej naturalny. Posiada całe bogactwo gramatycznych form czasownikowych, rzeczownikowych, przymiotnikowych, imiesłowy, przyimki itd. występujące w nowoczesnych językach oraz podstawowe słownictwo z języka starosłowiańskiego. Do tego cały zasób wpółczesnych słów rodziny słowiańskiej jak również cała międzynarodowa baza słownictwa opartego na grece i łacinie. Taka filozofia stawia język nowosłowiański na równej płaszczyźnie z językami naturalnymi. Intelektualna interwencja w struktury języka, czy nawet naukowe jego zredagowanie jakby "od nowa" nie jest niczym nowym. Panini, gramatyk hinduski w V w. p.n.e stworzył pierwszą gramatykę sanskrytu (sanskryt - od samskrtam - zestawiać, składać oznacza język uporządkowany), złożoną z 3959 reguł – Ashtadhyayi ("Ośmioksiąg"). Było to zarazem pierwsze opracowanie gramatyki na świecie. Może zatem powinniśmy nazywać jezyk nowosłowiański "słowiańskim sanskrytem"? (Polish)
Grzegorz Wiśniewski, Interslavic and Interlingua, Gliwice, Poland

Novoslověnsky jezyk i jego bratsky projekt Slovjanski značjut dlja mne v'stupne vrata do metodičnego učenija staroslověnskego, c'rkvenoslověnskego i modernih slověnskih jezykov i izjasnjivanija i logiky jih gramatičnih pravil'. Ti si daže poslě bolě neželi jedin i poloviny tysača lět' ot razpada praslověnskego naselenija pod'rživajut zjavnu sud'ržnost i obču razumivost, obače sut zemje slověnskego naseljenija bezměrnimi. Projekt je dvignul moj glad po poznaniju raznocvětnej slověnskej kultury i istorije, ubo i kultura i istorija sut krěpko sojedinjeni s jezykom. Takim putom jesm mogl iziskati glubočejše v'gledjenije na svoj i druge slověnske narody. (Neoslavonic, Latin version)
Новосло
вѣнскы ıезык и ıего братскы проıект Словıански значют дльа мне въступне врата до методичнего учениıа старословѣнскего, църквенословѣнскeго и модерних словѣнских ıезыков и изıасньиваниıа и логикы ıих граматичних правилъ. Ти си даже послѣ болѣ нежели ıедин и половины тысача лѣтъ от разпада прасловѣнскего насельениıа подърживают зıавну судърживост и обчу разумивост, обаче сут земıе словѣнскего насельениıа безмѣрними. Проıект ıe двигнул мой глaд по познанию разноцвѣтней словѣнскей културы и историıе, убо и култура и историıа сут крѣпко сoıединьени с ıезыком. Таким путом ıесм могл изискати глубочейшe въгледьениıе на свой и друге словѣнске народы. (Neoslavonic, Cyrillic version)
Jozef Mikita, Interslavic, Bratislava, Slovakia

כיום בעולם קיימים קרוב לשלושים שפות וניבים סלאבים. המשותף לכל השפות הסלאביות הללו היא השפה העומדת בבסיסן והיא השפה הסלאבית הכנסייתית העתיקה ונקראת כך משום שהיא הסלאבית העתיקה ביותר שנכתבה.  מיזמו הכביר של פרופסור מרונקה מקשר את דוברי השפות הסלאביות לעברם הלשוני העתיק ומאפשר להתחבר לבסיס השפה העתיקה דרך השפה המחודשת – ניאו-סלאבית. השפה הניאו-סלאבית הינה שפה ייחודית במינה, מכיוון שהיא עוברת כחוט השני בין כל השפות הסלאביות ומקשרת ביניהן לבין דובריהן בעזרת מנגנונים מיוחדים אשר פותחו ידי צוות הבלשנים.  ראו מה פלא שפה זו! כאשר דובר רוסית יקרא טקסט בניאו-סלאבית, הרי לא יעמוד שום מכשול לוגי ותחבירי שיימנע ממנו להבינה, על אף העובדה שתהיינה מילים בטקסט אשר לא הכירן מקודם אך יבינן בשל אותם מנגנונים לשוניים. בתוצא דומה ניתן לצפות בעת קריאת הטקסט בניאו-סלאבית על ידי דובר פולנית, צ'כית, סרבית ושפות סלאביות אחרות.  יתרונה הגדול ביותר של השפה הניאו-סלאבית על-פני שפות בינלאומיות אחרות היא יכולת השִׁפְעוּל רמת הבנת השפה הטבעית בקרב דוברי השפות הסלאביות, כלומר אין צורך בהשקעת משאבים גדולים בכדי לרכוש את השפה האנגלית או כל שפה בינלאומית אחרת שאינה ממשפחת השפות הסלאביות. שימוש בשפה זו אינו מוגבל באף תחום. בין אם מדובר בתחום כלכלי, חברתי, פוליטי או תיירותי. שפה זו תחבר בין דובריה ומביניה, תשמש כמכנה משותף בין העמים דוברי שפות סלאביות, תטשטש גבולות ומחסומים פנים תרבותיים. (Hebrew)

Andrey Teterevov, Interslavic, Be'er Sheva, Israel

I've read the book, and have some thoughts, essence of which are the following: The main characteristics of Neoslavonic language impresses. These are the ability for people to be understood without any prior learning, and simplicity to learn the language for a non-Slavic speaking interested person, and getting the rich ancient, old, and even up-to-date Slavic inheritance available to modern people.  Since the Neoslavonic language supports writing in four various scripts: Cyrillic, Latin, Glagolitic, and Greek, this feature gives a wide range of its application in written literature, from science, and religion to record spoken phrases. Further it is necessary to mention its advantages that it is based on phonetic principle of writing, that the verb in a sentence must to be presented, and that many of adopted words are to be expunged out of the language.  The language is going to be clean, understandable even as for Slavic and non-Slavic speaking people, since it utilizes the artificial grammar based on the original old-Slavic, the minimum amount of exceptions out of the language syntax rules, the euphonious constructs easy to be taken into usage, the compatibility to old fashion styled Slavic languages, like old-Slavonic (e.g. ancient Bulgarian), old-Czech, old-Serbo-Croatian, old-Polish languages. (English)
— Pavel Skrylev, Moscow, Russia